גברים הם כאלה תינוקות!

אם הייתי מקבל שקל על כל פעם ששמעתי את המשפט הזה היה לי היום לפחות מאה שקל… תמיד הבנות ה"בוגרות" בכיתה היו אומרות את זה, בדרך כלל בשביל להפגין בגרות ולהישמע חכמות. אז היום אני אהיה הבוגר ואתעלה על עצמי בהציגי את האתר הבא manbabies.com שחרט על דגלו והחליט להנציח את האמירה הזו אחת ולתמיד. …