נו מור מיסטר נייס גאיי?

אם כן, לאחר מספר בירורים קצרים עם אנשים שחיים על הקצה נמסר לי שחששותיי היו מוצדקים. מדובר בסם פיצוציות חדש. המוצר מיסטר נייס גאיי הוא חוקי כך נמסר לי, בתוספת קטנה, זמנית- עד שימצאו מדוע לאסור אותו.